2020 ŞUBAT AİLE HEKİMLİĞİ 96.EK YERLEŞTİRME İLANI GÜNCELLENDİ
11 Nisan 2021

    

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2020/ŞUBAT/96. EK YERLEŞTİRME

                         5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “3” (üç) Aile Hekimliği pozisyonu için Aile Hekimliği 2020/Şubat/96. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

            Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

            2020/Şubat/96. Ek Yerleştirme işlemi;  21 Şubat 2020 tarihi Cuma günü  saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde (YENİ ADRES: ELAZIĞ YOLU ÜZERİ ESKİ İL ÖZEL İDARESİ YANI 2.SANAYİ KARŞISI NO:98
YENİŞEHİR /DİYARBAKIR )
Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır
.

                Başvurular 11.02.2020-17.02.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

                Aile Hekimliği 2020/Şubat/96. Ek Yerleştirme İşleminde; Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 2020/1 Sayılı Genelge  Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

            Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

96. EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx

KURA TAKVİMİ.docx
14.02.2020 tarihli Haritalar.pdf
Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakkat İşlemleri.pdf
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
96 ek yerleştirme valilik onayı.pdf