overlay

3713 Sayılı Kanun/Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarının Ataması

Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün  27.12.2019 tarih ve E.5484 sayılı "3713 Sayılı  Kanun/Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarının Ataması "  kişilerin belgelerini en geç 10.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına bağlı Atama   Birimine elden teslim edilmesi gerektiği ibaresinin eklenmesi hususunda;

MAL BİLDİRİMİ.pdf
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER.docx
3713 SAYILI KANUNA GÖRE İSTİHDAM HAKKI SAHİPLERİNİN ATAMA LİSTESİ.xlsx
3713 SAYILI KANUNA GÖRE AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.docx