İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2019/EKİM-92. EK YERLEŞTİRME İLANI
11 Nisan 2021

                                   İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2019/EKİM-92. EK YERLEŞTİRME İLANI

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “6” (altı) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/Ekim/92. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

            2019/Ekim/92. Ek Yerleştirme işlemi;  25 Ekim 2019 tarihi Cuma günü  saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde (YENİ ADRES: ELAZIĞ YOLU ÜZERİ ESKİ İL ÖZEL İDARESİ YANI 2.SANAYİ KARŞISI NO:98
YENİŞEHİR /DİYARBAKIR ) 
Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 17.10.2019-23.10.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

            Aile Hekimliği 2019/Ekim/92. Ek. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

            Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

92. EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx
VALİLİK ONAYI.pdf
KURA TAKVİMİ.docx
2.Genelge.pdf
KAYAPINAR 29 NOLU ASM HARİTA (4).PDF
Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf
Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc