overlay

2019/3 4924 Başvuru Kabul ver Ret Listesi

23 Ekim 2019 Çarşamba günü SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Konferans Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2019/3 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Pratisyen Hekimlerden ve Uzman Hekimlerden  başvuruları Kabul-Red edilenlerin Listesi ektedir.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir.

Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 


4924 -3 GEÇİŞ LİSTESİ.xlsx