overlay

YENİDOĞAN İSTASYONU İÇİN TABİP BAŞVURU DUYURUSU

1-İlimizde yenidoğanların kuvözlü ambulans ile nakline yönelik istasyon kurulması planlanmaktadır.

2-Bu istasyon sadece yenidoğan nakilleri ile sorumlu olacaktır.

3-Başvuran sağlık çalışanları eğitime tabi tutulacak olup eğitim sonunda yapılacak sınav ile istasyonda görevlendirilecek personeller belirlenecektir.

4-İstasyonda görevlendirilecek tabip sayısı 4 asil ve 4 yedek olarak belirlenecektir.

5-Başvuru için ekteki dilekçe örneğinden gösterilen bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı Doktor Atama Birimine başvuracaktır.

6-Başvuranların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/A Statüsünde görev yapanlar başvurabileceklerdir.(4924 sayılı kanununa tabii olanlar, Devlet Hizmet Yükümlüsü olanlar, Aile Hekimi olanlar, 663 sayılı kanuna tab sözleşmeli yöneticiler ve görevlendirme ile görev yapan yöneticiler başvuramayacaklar)

7-Başvuranların 1 Kasım 2019 mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Yenidoğan istasyonu için doktor başvuru formu.docx