overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2019/EYLÜL/91. EK YERLEŞTİRME BOŞ BİRİM İLANI

2019-EYLÜL-91.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER (2) (2)(2).xlsx5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “13” (onüç) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/Eylül/91. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2019/Eylül/91. Ek Yerleştirme işlemi;  25 Eylül 2019 tarihi Çarşamba günü  saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde (YENİ ADRES: ELAZIĞ YOLU ÜZERİ ESKİ İL ÖZEL İDARESİ YANI 2.SANAYİ KARŞISI NO:98
YENİŞEHİR /DİYARBAKIR )
Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 16.09.2019-20.09.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

Aile Hekimliği 2019/Eylül/91. Ek Yerleştirme İşleminde; Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 2017/21 Sayılı Genelge ve 2019/5 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

NOT: AİLE HEKİMLİĞİ BOŞ BİRİM LİSTESİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
İLAN METNİ.docx
VALİLİK OLURU.pdf
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Haritalar.docx
KAYAPINAR 29 NOLU ASM HARİTA.PDF
Güncel 2019-EYLÜL-91.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER .xlsx
KURA TAKVİMİ.docx

2.Genelge.pdf
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf