overlay

DİYARBAKIR İLİ 2019 YILI TEMMUZ DÖNEMİ DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ ARTIRIM DUYURUSU

DİYARBAKIR İLİ 2019 YILI TEMMUZ DÖNEMİ DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ ARTIRIM DUYURUSU

   

     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

Birinci Bölgede (Bismil Devlet Hastanesi); hasta sayısı 42, seronegatif cihaz sayısı 10 olup, hasta/cihaz oranı 4.2’lİk oranla 1 (bir)cihaz artırımının olabileceği,

İkinci Bölgede (Ergani Devlet Hastanesi); hasta sayısı 68, seronegatif cihaz sayısı 15 olup, hasta/cihaz oranı 4.5’lik oranla 3 (üç) cihaz artırımının olabileceği,

Üçüncü Bölgede (Dicle Üniversitesi Hastaneleri,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Renal Diyaliz Merkezi,      Özel Zirve Diyaliz Merkezi, Özel Güneydoğu Diyaliz Merkezi ); hasta sayısı 626, sero (-) cihaz sayısı 149 olup, hasta/cihaz oranı 4,2’lik oranla 8 (sekiz) cihaz artırımının olabileceği belirlenmiştir.

       Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 05.08.2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR…