overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2019/HAZİRAN-88. EK YERLEŞTİRME

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “5” (beş) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/Haziran/88. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

           Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

           Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

           2019/Haziran/88. Ek Yerleştirme işlemi;  25 Haziran Salı günü  saat 09:30’da, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonunda (Eski Tropikal Hastalıkları Hastanesi)Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

           Başvurular 12.06.2019-18.06.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışa
n Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

           Aile Hekimliği 2019/Haziran/88. Ek. Ek Yerleştirme İşleminde; Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 2017/21 Sayılı Genelge ve 2019/5 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

            Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf
2.Genelge.pdf
2019-Haziran-88.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
KURA TAKVİMİ.docx
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf