overlay

İlimiz Aile Hekimliği 2019/Nisan-87. Ek Yerleştirme

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “3” (Üç) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/Nisan/87. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

           
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

           
2019/Nisan/87. Ek Yerleştirme işlemi;  24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (METRO yanı,Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nda Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

          
Başvurular 08.04.2019-12.04.2019
tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

           
Aile Hekimliği 2019/Nisan/87. Ek. Ek Yerleştirme İşleminde; Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge ve  Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 19.03.2019 tarih ve 3919 sayılı 2019/5 Sayılı Genelgesinin Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

           
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


KURA TAKVİMİ.docx

Son Genelge.pdf
2019-Nisan-87.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc