overlay

AİLE HEKİMLİĞİ 2019/MART/86.EK YERLEŞTİRME BOŞ BİRİM İLANI

   5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “6” (Altı) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/Mart/86. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

       Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

       Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

       2019/Mart/86. Ek Yerleştirme işlemi;  20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nda Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

       Başvurular 07.03.2019-13.03.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

        Aile Hekimliği 2019/Mart/86. Ek. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

         Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.Kura Takvimi.docx
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler için Başvuru Evrakları.doc
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar için Dilekçe.docx
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler için Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler için Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler için Başvuru Evrakları.doc
2019 MART 86 EK YERLESTIRME BOS YERLER.xlsx

Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf