1.TUR ASM/AHB İZLEME DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
05 Nisan 2021

 

     Aile Hekimliği Birimi'nin Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi değerlendirme ziyaretleri hakkında;
“25.01.2013 Tarihli Ve 28539 Sayılı Resmi  Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin "Denetim" Başlıklı 33’üncü maddesinde yer alan Hükümler Çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları Mevzuat Ve Sözleşme Hükümlerine Uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülki İdare Amirleri ve yerel sağlık İdare Amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabidir.”
 
     Bu kapsamda  Aile Hekimliği Birimi tarafından planlanan İlk 6(Altı) aylık 1.Tur İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri 05.02.2019  tarihinden itibaren  başlayacak olup,
       belirtilen tarihlerde ASM bünyesinde çalışan Aile hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanları’nın yerinde bulunmaları gerekmektedir ( Mobil hizmetler , izinler ve ASM-AHB çalışmaları  denetim tarihlerine göre düzenlenmelidir. ) Planda belirtilen tarihlerde izleme ve değerlendirme yapıldıktan en geç on gün sonra, kontrol denetimi yapılacak olup bu sürede eksikliklerini gidermeyen ASM ve AHB’ne  yönetmeliğe göre işlem tesis edilecektir.

2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Planı.docx