overlay

2019 YILI OCAK DÖNEMİ DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ ARTIRIM DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 8 ve madde 21’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

Birinci Bölgede (Bismil, Lice, Silvan, Kulp, Hani); hasta sayısı 107, seronegatif cihaz sayısı 27 olup, hasta/cihaz oranı 3,9’luk oranla cihaz artırımının olamayacağı,

İkinci Bölgede (Ergani, Çermik); hasta sayısı 81, seronegatif cihaz sayısı 20 olup, hasta/cihaz oranı 4’lük oranla 1 (bir) cihaz artırımının olacağı,

Üçüncü Bölgede (Üniversite, Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 641, sero (-) cihaz sayısı 141 olup, hasta/cihaz oranı 4,5’lik oranla 20 (yirmi) cihaz artırımının olabileceği belirlenmiştir.

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 05.02.2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…