overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/KASIM/82. EK YERLEŞTİRME(GÜNCELLENDİ)

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “9”  (Dokuz) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2018/Kasım/82. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2018/Kasım/82. Ek Yerleştirme işlemi;  23 Kasım 2018 Cumagünü saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nda Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 14.11.2018-20.11.2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı  ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

Aile Hekimliği 2018/Kasım/82.  Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.Genelge.pdf
Kura Takvimi.docx
İlan Metni.docx
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
2018 KASIM 82. Ek Yerleştirme Boş Yerler.xlsx
Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx

NOT: Bağlar Gökkuşağı ASM Birimi sehven 21.01.108 yazılmış olup; 21.01.118 olarak güncellenmiştir.(Ekteki 2018 KASIM 82. Ek Yerleştirme Boş Yerler listesinde güncel durum görünmektedir.)