overlay

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İSTİHDAMI

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı

İlimizde Aile Sağlığı Elemanı bulunmayan Aile Hekimliği Birimi’nin ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi hükmüne göre kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinin sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak  2 Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı Kadrosu istihdam edilecektir.

 1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
 2. Vekil Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
 3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
 4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.
 5. Başvuru, Aile Hekimi- Aile Sağlığı Elemanı anlaşma formu ile beraber bir dosya halinde doğrudan Aile Sağlığı Elemanı olarak Sözleşme İmzalayacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine yapacaktır. 3. Şahıs, Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

İstenen Belgeler :

  • Diploma ( Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin noter onaylı fotokopisi. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Sorumlusu/Müdür Yardımcısı tarafından tasdik edilerek kabul edilecektir.)
  • Adli Sicil Kaydı
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Fotoğraf (Dört Adet Vesikalık)
  • Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin ibare bulunmalıdır.)
  • Aile Hekimi-Aile Sağlığı Elemanı Anlaşma Formu
  • Müracaat Dilekçesi
  • Güvenlik Soruşturması formu

Yukarıda belirtilen evrakların başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra Dr. Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki İnsan Kaynakları (Atama) Şubesi’ne teslim edilecektir.


Müracaat Tarihi: 23.10.2018 - 29.10.2018Müraacat Dilekçesi.doc
ASE Olmayan AHB Listesi.xlsx
Güvenlik Soruşturması Formu.xls
Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Anlaşma Formu.doc