Özel Hastane Yöneticileriyle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı


İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Sait AVAR başkanlığında, Özel Hastane Yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif YILMAZ, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dr. Cevat TALAY, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılarımız, Birim Sorumlu Uzmanlarımız ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız Uzmanları, İlimizde hizmet veren Özel Hastanelerin Mesul Müdürleri ve Başhemşirelerinin katıldığı toplantıda; Kan ve kan ürünlerinin kullanımı, Pandemik influenza, özel hastanelerin mevzuatı uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönergesinin Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Birimleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

1.jpg