2019 Yılının Dördüncü Farmakovijilans Farkındalık Eğitimi Yapıldı


Müdürlüğümüz tarafından, Özel Genesis Hospital Hastanesi çalışanlarına yönelik 2019 yılının dördüncü Farmakovijilans farkındalık eğitimi düzenlendi. İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla; Advers reaksiyonların ve yarar/ risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda farmakovijilans farkındalığını artırmak hedeflenmektedir.

  • 2.jpg
  • 3.jpg