T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EKİM AYI ‘‘MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI’’

Güncelleme Tarihi: 02/10/2018


Meme kanseri, ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan bu kanser ile mücadelede toplumun bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla 2004 yılından beri “Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri” yurt genelinde düzenlenmektedir. Ülkemizde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmakta olup, olguların büyük bir bölümü geç evrelerde teşhis edilmektedir. Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhis hayati bir önem taşımaktadır.

Bakanlığımızca 81 ile yaygınlaştırılan  Aktif Kanser Kayıtçılığı uygulaması ile güvenilir kanser verileri toplanmaktadır. Son verilere göre kadınlarda en sık görülen ilk 5 kanser şöyledir: Meme kanseri, Tiroid kanseri, Kolorektal kanser, Rahim kanseri ve Akciğer kanseridir.  

Ulusal kanser kontrol programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği 3 kanser (meme, rahimağzı, kolorektal) için ücretsiz toplum tabanlı tarama hizmeti Sağlıkta Dönüşüm programı ile 10 yıldan fazla bir süreden beri verilmektedir. 2013 yılına kadar KETEM’lerde yürütülen tarama çalışmalarına artık Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve Aile Hekimlerimiz de katılmıştır. Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak verilen kanser tarama hizmetlerine katılımı son derece önemlidir. Son yayınlanan Avrupa Birliği Komisyon raporunda da kanserle mücadelede önleme ve tarama programlarının önemi vurgulanmış, 2013 yılından itibaren tüm üye ülkelerde kanser tarama programlarına katılım oranının %100’e çıkarılması yönünde karar alınmıştır.

Meme kanserinde erken tanı için temelde önerilen, birbirini tamamlayan üç yöntem vardır:

- Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)

- Klinik Meme Muayenesi (KMM)

- Mamografi

1-KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM):Kadınların; kendi vücudunun sorumluluğunu alması, kendi anatomik yapısını tanıması ve değişiklikleri erken dönemde fark edebilmesi için;

20 YAŞINDAN SONRA HER KADININ;

• Adet kanaması görüyorsa, adetin ilk günü itibariyle 7-10 günler arasında bir gün,

• Adet kanaması görmüyor ise akılda kalması için her ayın belli bir gününü seçerek kendi kendine meme muayenesi (KKMM)  yapması gerekir.

      Meme kanserinin yaklaşık % 90 ‘ı hastaların kendileri tarafından belirlenmektedir.

2-KLİNİK MEME MUAYENESİ (KMM):Klinik meme muayenesi kadınların düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olmalıdır.

Şikayeti olmasa bile ;

◦ 20 yaşından itibaren her kadının 2-3 yılda 1 defa,

◦40 yaşından sonra yılda bir hekime klinik meme muayenesi yaptırması gerekmektedir.

3-MAMOGRAFİ: Meme kanserinde en iyi görüntüleme yöntemidir. Mamografi varlığından şüphe edilen fakat küçüklüğü nedeniyle elle hissedilemeyen kitleleri ortaya koyar.

 Meme kanserinin erken tanısında en etkili yöntemin mamografi olduğu unutulmamalıdır. 40 yaşın üzerinde her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir.

Günümüzde meme kanserinin nedeni ve nasıl gelişim gösterdiği tam olarak bilinmemekte ancak Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler önemli bir unsurdur .Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserlerinin sadece % 7-9’luk bir kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle anne tarafında genç yaşta meme kanseri ve erkek meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir.Kadın cinsiyeti ve yaşlanma meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaş öncesinde ilk doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır. İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalınmasıdır.

Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir.

Meme kanserinin seyrinde önemli bir faktör, tanı konulduğunda hastalığın evresidir; Kanser lokalize olduğu dönemde meme kanseri tanısı alan kadınların 5 yıllık yaşam süresinin % 90, metastazı olmayan ve meme dokusu ile sınırlı tümörü olan kadınların % 56, uzak metastazı olan kadınların 5 yıllık yaşam süresinin % 10 olduğu saptanmıştır.

40-69 yaş arasındaki kadınlar meme kanseri taraması için;

• 
Müdürlüğümüze bağlı
KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi )lere,
• Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi,
• Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
•  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurarakÜCRETSİZ  mamografi çekimi yaptırabilirler.

Diyarbakır Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)  

Büyükşehir Belediyesi karşısı  Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi 4.Sokak No:22

Tel : 0412 223 71 23

Bağlar KETEM

Mevlana Halit Mah. Dicle Bulvarı Oryıl Petrol Yanı Bağlar AÇSAP Binası

Tel : 0412 226 42 25

"UNUTMAYIN!KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"